Szerzői jogi rendelkezések

Tartalomjegyzék

A SZERZŐI JOGI SZABÁLYTALANSÁG BEJELENTÉSE

ELLEN-ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖZZÉTETT TARTALMÁT ELTÁVOLÍTOTTÁK EGY VÉLT SZERZŐI JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSÉNEK HATÁSÁRA, BÁR A KÖZZÉTEVŐ SZERINT A TARTALOM NEM VOLT JOGSÉRTŐ

ISMÉTLŐDŐ JOGSÉRTÉSEK ESETE

Ez a dokumentum a Social Project, Inc. (továbbiakban "SP", "a szolgáltató") által szolgáltatott "FLUX Szolgáltatás" vagy "SP Szolgáltatás" hivatalos szerzői jogi rendelkezéseit tartalmazza. Ez a dokumentum leírja azokat a lépéseket, melyeket az SP tesz, amennyiben vélt szerzői jogi szabálytalanságról kap értesítést a szerzői jogok tulajdonosától, megszünteti az ismétlődően jogsértő felhasználók felhasználói fiókját és nem fed semmilyen más lépéseket semmilyen más célból vagy bármely más cég lépéseit, hacsak nincs kifejezetten jelölve.

A Szerzői jogi rendelkezések része azon feltételeknek és szabályoknak, melyeket a Felhasználási feltételekben fektettünk le. Bármely feltétel, mely a Szerzői jogi rendelkezésekben nem kerül meghatározásra, a Felhasználási feltételekben megtalálható. Mind a Felhasználási feltételek, mind a Szerzői jogi rendelkezések jogerősen vonatkoznak minden felhasználóra és Tagra.

Mind a saját, mind a mások szerzői jogainak védelmét nagyon komolyan vesszük.

A SZERZŐI JOGI SZABÁLYTALANSÁG BEJELENTÉSE

Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa (vagy a megbízottja) és jóhiszeműleg úgy véli, hogy az SP Szolgáltatáson található tartalom sérti a szerzői jogát, értesíthet bennünket az alábbi elérhetőségeken. Annak érdekében, hogy a szerzői jogsértési bejelentését fel tudjuk dolgozni, az alábbi elérhetőségek egyikére kell küldenie a belejelentést az alább részletezett információkkal egyetemben. Amikor a bejelentés megérkezik, meg fogjuk vizsgálni azt a tartalmat, ami vélhetően jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgya lenne és a vizsgálatunk eredményén alapulva megfelelő lépéseket fogunk tenni.

Kérjük, bejelentését a jogi osztályunk felé az alábbi elérhetőségek valamelyikén tegye meg:

VIVA
levélben: Z+ Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
telefonon: +36 1 877 15 00
faxon: +36 1 877 15 01
emailben: webmester@vivatv.hu

MTV
levélben: MTV Networks Magyarország Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
telefonon: +36 1 877 15 00
faxon: +36 1 877 15 01
emailben: webmester@mtvne.com

KÉRJÜK, NE KÜLDJÖN A FENTI ELÉRHETŐSÉGEKRE A SZERZŐI JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSÉN KÍVÜL MÁST (PÉLDÁUL: TECHNIKAI SEGÍTSÉGKÉRÉST VAGY ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÉRDÉST, STB.), MERT A NEM SZERZŐI JOGI PROBLÉMÁK VÁLASZ NÉLKÜL MARADNAK A FENTI CÍMEKEN.

A szerzői jogsértést írásban kérjük a jogkezelő fenti elérhetőségei egyikén bejelenteni, alapjában véve az alábbiak kíséretében:

1, azon személy tényleges vagy elektronikus aláírása, aki fel van jogosítva, hogy a vélten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárjon.

2, a szerzői jogsértésben érintett mű megjelölése, vagy amennyiben több műről van szó, a művek felsorolása.

3, olyan információ, mely alapján lehetséges annak a tartalmi elemnek az azonosítása, amely vélten a szerzői jogot sérti vagy jogsértő tevékenység tárgya lenne és amit el kell távolítani vagy amit elérhetetlenné kell tenni, azaz olyan elégséges információ, mely alapján az SP képes a jogsértő tartalom helyét meghatározni.

4, olyan elégséges információ, mely lehetővé teszi az SP számára, hogy elérje a szerzői jog tulajdonosát vagy megbízott képviselőjét, így például: cím, telefonszám, és ha lehetséges, elektronikus levélcím

5, egy nyilatkozat, melyben jóhiszeműen kijelenti a bejelentő, hogy a panaszban megjelölt formájú tartalom használatát nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, az ügynöke vagy egy törvény.

6, egy nyilatkozat, miszerint a bejelentésben lévő információk pontosak, és a megfelelő jogi következmények terhe mellett a bejelentő fel van jogosítva arra, hogy a vélten megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárjon.

FIGYELMEZTETÉS: HA A BELEJELNTŐ TUDATOSAN FÉLREVEZETŐ MÓDON ÁLLÍTJA, HOGY AZ ONLINE TARTALOM JOGSÉRTŐ, KOMOLY POLGÁRJOGI KÖVETKEZMÉNYEK VÁRNAK RÁ. EZ MAGÁBAN FOGLALJA A PÉNZÜGYI KÁROKAT, A PERKÖLTSÉGEKET ÉS AZ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET, MELYEK AKÁR AZ SP, BÁRMELY OLYAN SZERZŐI JOGTULAJDONOS VAGY BÁRMELY OLYAN SZERZŐI JOGTULAJDONOS MEGBÍZOTTJA ESETÉBEN MERÜL FEL, AKINEK ÉRDEKE SÉRÜLT ANNAK KÖVETKEZTÉBEN, HOGY A FÉLREVEZETŐ INFORMÁCIÓRA ALAPOZVA CSELEKEDETT.

ELLEN-ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖZZÉTETT TARTALMÁT ELTÁVOLÍTOTTÁK EGY VÉLT SZERZŐI JOGSÉRTÉS BEJELENTÉSÉNEK HATÁSÁRA, BÁR A KÖZZÉTEVŐ SZERINT A TARTALOM NEM VOLT JOGSÉRTŐ

A fentebb leírtaknak megfelelően, ha szerzői jogsértési értesítést kap a jogkezelő a fentebb részletezett információval, a jogkezelő ki fogja vizsgálni a vélten jogsértő tartalmat, és meg fogja tenni a megfelelő lépéseket a vizsgálat eredményének megfelelően. Ha a jogkezelő eltávolíttatja vagy elérhetetlenné teszi a tartalmat, egyben értesíti a Felhasználót, aki közzétette vagy feltöltötte a tartalmat, méghozzá azon az email címen, amit a Felhasználó a felhasználói fiókjához megadott, közölve a Felhasználóval, hogy a tartalmat eltávolította vagy elérhetetlenné tette egy vélt szerzői jogsértés miatt.

Ha a Felhasználó, aki közzétette vagy feltöltötte a szerzői jogsértés miatt eltávolított tartalmat úgy véli, hogy a tartalom egy hiba vagy téves azonosítás miatt lett eltávolítva, kérheti a tartalom visszaállítását azzal, hogy egy ellen-bejelentést küld a jogkezelőnek az alábbi módon:

- Az ellen-bejelentést a fenti elérhetőségek egyikére, a szerzői jogsértésekkel foglalkozó kijelölt jogkezelőnek kell küldeni.

- Az ellen-bejelentést írásban kell megtenni és alapjában véve az alábbiak kíséretében:

1, a bejelentő tényleges vagy elektronikus aláírása

2, azon tartalom azonosítása, amely el lett távolítva vagy amihez a hozzáférés le lett tiltva, valamint a tartalom helye, ahol a tartalom elérhető volt a tartalom vagy a hozzáférés eltávolítása előtt.

3, egy nyilatkozat, melyben a hamis eskü büntetésének terhe mellett jóhiszeműen kijelenti a bejelentő, hogy a tartalom vagy a hozzáférés egy hiba vagy téves azonosítás miatt lett eltávolítva.

4, a bejelentő neve, címe, telefonszáma, valamint egy nyilatkozat, miszerint a lakhely szerinti illetékes szövetségi bíróság fennhatóságát elfogadja, vagy amennyiben a lakhelye az Egyesült Államokon kívül van, elfogadja az SP címe szerint illetékes bíróság fennhatóságát, és hogy el fogja a szerzői jogsértés bejelentőjének (vagy megbízott ügynökének) a bírósági idézéseit.

Ha olyan ellen-bejelentés érkezik a jogkezelőhöz, ami a fenti elvárásoknak eleget tesz, a jogkezelő fenntartja a jogot, de nem veszi kötelezőnek, hogy visszaállítsa az eltávolított tartalmat 10 (tíz) munkanappal az után, hogy az ellen-bejelentés másolatát elküldte annak a személynek, aki a vélt szerzői jogsértés bejelentését tette. Ha ez alatt a 10 (tíz) munkanap alatt az a személy, aki az eredeti vélt szerzői jogsértés bejelentését tette értesíti a jogkezelőt, hogy bírósági eljárást kezdeményezett, hogy megakadályozza az ellen-bejelentést küldő Felhasználót a Közösségi Oldalon található tartalmat érintő jogsértő tevékenységben, a jogkezelő nem fogja visszaállítani a tartalmat. Egyéb esetben a tartalom visszaállítását a jogkezelő a saját belátása szerint megtagadhatja. Továbbá a jogkezelő ennek a megállapodásnak az értelmében fenntartja a jogot, hogy a tartalmat a közzétevő vagy beküldő Felhasználó felé bármilyen kötelezettség nélkül a tartalmat eltávolítsa vagy a tartalomhoz való a hozzáférést megszüntesse vagy hogy bármikor bármilyen okkal ne állítsa vissza az eltávolítása után. A Felhasználó, aki a Szerzői jogi rendelkezések értelmében az ellen-bejelentést teszi, határozottan elismeri és egyetért azzal, hogy a jogkezelő nem tartozik azért semmilyen következményt vállalni, hogy megtagadja a tartalom visszaállítását.

FIGYELMEZTETÉS: HA A BELEJELNTŐ TUDATOSAN FÉLREVEZETŐ MÓDON ÁLLÍTJA, HOGY AZ ONLINE TARTALOM NEM JOGSÉRTŐ, KOMOLY POLGÁRJOGI KÖVETKEZMÉNYEK VÁRNAK RÁ. EZ MAGÁBAN FOGLALJA A PÉNZÜGYI KÁROKAT, A PERKÖLTSÉGEKET ÉS AZ ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKET, MELYEK AKÁR AZ SP, BÁRMELY OLYAN SZERZŐI JOGTULAJDONOS VAGY BÁRMELY OLYAN SZERZŐI JOGTULAJDONOS MEGBÍZOTTJA ESETÉBEN MERÜL FEL, AKINEK ÉRDEKE SÉRÜLT ANNAK KÖVETKEZTÉBEN, HOGY A FÉLREVEZETŐ INFORMÁCIÓRA ALAPOZVA CSELEKEDETT.

ISMÉTLŐDŐ JOGSÉRTÉSEK ESETE

Az ismétlődően szerzői jogsértő Felhasználók felhasználói fiókját a jogkezelő felfüggeszti. Ismétlődően szerzői jogsértő az a felhasználó, aki egynél több Felhasználói Tartalmat töltött fel az oldalra, amikről a jogkezelő a Szerzői jogi rendelkezések értelmében vélt szerzői jogsértői bejelentést kap. Minden Felhasználó beleegyezik, hogy a felhasználói fiókját a jogkezelő felfüggessze a Szerzői jogi rendelkezések értelmében, és a Felhasználó nem megkísérelni újabb felhasználói fiókot létrehozni semmilyen valódi vagy álnéven. Továbbá beleegyezik, hogy ha a Felhasználó megszegi ezen rendelkezést azzal, hogy a Szerzői jogi rendelkezések szerint felfüggesztett felhasználói fiók helyett új felhasználói fiókot hoz létre, a Felhasználó kártalanítja a jogkezelőt és minden és bármely felmerülő felelősség alól mentesíti.

Szerzői jogi rendelkezések érvényesek: 2007. július 30-a óta.